Coffee Courses 10/2023

Coffee Courses 10/2023

???? KHAI GIẢNG LỚP BARISTA – LATTE ART & WORKSHOP, KHOÁ 18/10/2023

???? Hãy liên hệ trực tiếp qua Facebook hoặc Instagram để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết từng khoá học.

✍️ Liên hệ đăng ký:
• Nhắn tin trực tiếp qua page Saigon Coffee Roastery
• Địa chỉ : 232/13 Võ Thị Sáu Q3
• Hotline : 0938 80 83 85